Hunan-atgyfeirio - Mon Community Linc

9

Awst 2021

Croeso i Linc Cymunedol Môn, y platfform Presgreibio Cymdeithasol ar gyfer Ynys Môn.

Ydych chi'n teimlo'n unig, yn ynysig neu'n bryderus? Neu ydych chi eisiau bod yn fwy actif a chyfarfod pobl newydd? Mae Linc Cymunedol Môn yn rhedeg gwasanaeth Presgreibio Cymdeithasol i bobl dros 18 oed sy'n byw ar Ynys Môn. Gallai'r gwasanaeth helpu os ydych chi'n profi unrhyw un o'r canlynol:

• Teimlo'n ynysig yn gymdeithasol

• Eisiau gwella eich iechyd corfforol

• Diffyg hyder

• Angen dod o hyd i rywfaint o gefnogaeth a gwybodaeth ymarferol i wella'ch sefyllfa.

Cliciwch y ddolen isod i ddechrau

Hunan-atgyfeirio - Mon Community Linc