Gwasanaethau

Mae’r practis yn cynning y gwasanaethau canlynol – holwch yn y dderbynfa am fwy o fanylion. Mae angen apwyntiad i drefnu i gael y gwasanaethau yma.

 • Asma/Clefyd yr ysgyfaint
 • Clefyd y galon
 • Pwysedd gwaed uchel
 • Clefyd melys
 • Atal ysmygu
 • Colli pwysau
 • Atal clefyd gwddf y groth
 • Ciropodi
 • Bwyta’n iach
 • Cynghori meddwl
 • Tynnu gwaed
 • Gofal merched beichiog
 • Gofal wedi genedigaeth
 • Cyngor cyn – beichiogi
 • Cyngor atal genhedlu
 • Clinig merched iach
 • Clinig dynion iach
 • Brechu ffliw
 • Brech plant
 • Clinig babanod a phlant
 • Glanhau clustiau
 • Anabledd dysgu
 • Clinig Llawfeddygaeth bychain
 • Clinig IUCD
 • Osteoporosis
 • Afiechydon yr arennau
 • Iechyd meddwl
 • Awdioleg