Oriau agor y feddygfa

Mae pob meddygfa yn Agored, h.y. does dim angen apwyntiad i weld y meddyg. Dylech gyrraedd y feddygfa cyn gynted a phobib, ac yn sicr, O LEIAF hanner-awr cyn amser cau. Yn ystod amseroedd prysur, gellir gofyn i chi adael a dod yn ôl i’r feddygfa nesaf. Ffoniwch y feddygfa ymlaen-llaw i gael syniad o’r amser aros.

Galwadau i’r Cartref

Er mwyn galluogi’r practis i wneud y gorau i’r holl gleifion, fe fyddai’n well i pob claf sydd yn gallu ddod i’r feddygfa – does dim angen gwneud apwintiad. I’r cleifion hynnu sydd yn rhy wael i ymweld a’r feddygfa a’r henoed methedig, fe fydd y meddygon yn gwneud galwadau i gartref y claf. Dylid gwneud cais am alwad cartref cyn 10.30 y bore os yn bosib.

Noder:

Ni fydd meddyg ar gael ar ôl hanner dydd ar Brynhawn Iau. Os fydd angen meddyg mewn brys, mae’r gofal meddygol yn cael ei ddarparu gan feddygon Gwalchmai. Fe allwch gysylltu a nhw drwy ffonio Meddygfa Parc Glas hyd at 6.30.