Gwybodaeth Apwyntiadau/Ymgynghoriadau

Ynsgil y pandemic COVID-19, mae pob practis meddyg teulu wedi gorfod newid y fordd maent yn trefnu apwyntiadau er mwyn cadw cleifion a staff yn ddiogel.

Mae ymgynghoriadau gyda’r meddygon yn cael eu cynnal dros y ffôn neu fîdeo. Ffoniwch yn y bore ar ôl 8:30yb os ydych angen sgwrsio gyda meddyg teulu a bydd eich enw yn cael ei roi ar y rhestr bore. Ffoniwch yn y prynhawn ar ôl 2:30yp a bydd eich enw yn cael ei roi ar y rhestr prynhawn. Hyd yma, dimond apwyntiadau yr un diwrnod rydym yn ei cynnig. Bydd y meddyg yn penderfynu os oes angen apwyntiad wyneb i wyneb arnoch ac yn fefrio hyn dros y ffôn gyda chi.

Os oes claf o dan 16 oed yn cysylltu gyda’r feddygfa gyda problem llym, byddwn yn cynnig apwyntiad ar frys dros y ffôn/ fideo neu wyneb i wyneb. Yn ogystal, os oes claf angen gwasanaeth brys byddem yn cynnig asesiad brys yr un diwrnod neu o fewn 24 awr. (Ffôn/ fideo neu wyneb i wyneb)

Mae ein llinellau ffôn ar gael rhwng 8yb i 6:30yp Llun i Gwener.

E-bost: Gallwch archebu eich presgripsiwn rheolaidd drwy e-bostio enquiries.w94006@wales.nhs.uk. Cofiwch roi eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni a’r eitemau rydych ei angen yn yr e-bost. Gallwch hefyd e-bostio i ofyn am ymgynghoriad ffôn di-frys gyda’r meddyg neu’r nyrs. Mae copi o’n polisi e-bostio ar gael ar ein gwefan neu wrth ofyn am gopi.