Beth i’w ddisgwyl gan eich practis meddyg teulu?

Mae meddygon teulu yn gontractwyr annibynnol ac felly

gallant ddewis gweithredu’n wahanol. Ar draws Cymru,

bydd amryw o wahanol ddewisiadau ar gael i chi.