Ailadrodd prescripsiwn

Gweinyddir moddion o’r dair meddygfa i gleifion sy’n byw mwy na milltir o fferyllfa. Dylid gwneud ceisiadau i’r feddygfa am ailadrodd prescripsiwn 3 diwrnod cyn bydd eich moddion yn gorffen. Bydd y meddyg yn adolygu moddion pob claf o leiaf unwaith y flwyddyn.

Ailadrodd prescripsiwn “ar-lein”

Mae’n bosibl ail adrodd eich prescripsiwn “ar-lein” – mae yn hawdd, yn gyfrinachol ac yn gyfleus. I gofrestru am y gwasanaeth hwn – Cysylltwch a ni.