Tîm Ni

Meddygon

Dr. Angharad Wyn Williams (Meddyg teulu)

Dr. Huw Lloyd Evans (Meddyg teulu)

Dr. Teleri Mair Jones (Meddyg teulu)

Staff gweinyddol y practis

Sharon Williams (Rheolwy y Feddygfa)

Catherine Hughes (Derbynnydd / Fferyllfa)

Iona Roberts (Derbynnydd / Fferyllfa)

Sharon Hughes (Derbynnydd / Fferyllfa)

Enid Roberts (Derbynnydd / Fferyllfa)

Susan Gosling (Derbynnydd / Fferyllfa)

Karen Soley (Gweinyddwr)

Jennifer Davies (Cynorthwy-ydd lechyd / Derbynnydd / Fferyllfa)

Michelle Jones (Derbynnydd / Fferyllfa)

Sonia Parry (Cynorthwy-ydd lechyd / Derbynnydd / Fferyllfa)

Maggie Hawley (Cynorthwy-ydd lechyd / Derbynnydd / Fferyllfa)

Katie Jones (Derbynnydd / Fferyllfa)

Karina Hughes (Derbynnydd / Fferyllfa hyfforddai)

Emma Thomas (Derbynnydd / Fferyllfa hyfforddai)

Michelle Hibbs (Derbynnydd / Fferyllfa hyfforddai)

Staff nursio

Deborah Evans (Nyrs Practis)

Staff atodiadol

Carolyn Roberts (Nyrs Gymunedol)

Rhian Parry (Cynorthwy-ydd Iechyd)

Annwen Edwards (Ymwelydd Iechyd)

Brenda Foulkes (Bydwraig)